Category Archives: Reformationen

Bonuskapitel 3 til “På tur i reformationens København”

Boglanceringen for guidebogen: “På tur i reformationens København” gik fint i onsdags og nu er den officielt i handlen.

Det er blevet en rigtig fin bog:

På tur i reformationens København
Tryk på billedet og kom direkte til forlagets beskrivelse af bogen

 

 

 

 

 
Her får du et bonuskapitel, som ikke fandt plads i den færdige udgave. Det handler om den reformerte kirke i Gothersgade. Et stykke interessant reformationshistorie – og blodigt.
Hvis du vil have endnu et bonuskapitel, så foregår det som foredrag søndag d. 28. maj 2017 kl. 16 – 18 på Kompasset Ølbar Østerbrogade 103, 2100 Østerbro.


Foredraget er gratis, hyggen er gevaldig og du kan købe bogen til nedsat pris (120 kr. normalpris er 150 kr.) og jeg signerer den selvfølgelig gerne hvis det ønskes 😉

 

Her er bonuskapitlet:

Den Reformerte Kirke

Gothersgade 109

Hvis man går langs den gamle vold, hvor Gothersgade nu ligger, kan man lige stoppe op og se på den Reformerte Kirke. Da kongen indførte reformationen i 1536, var det kun den Luthersk-protestantiske lære, der blev indført. De teologiske tanker som Luthers medreformatorer Calvin og Zwingli havde, fik ikke lov at være i kongeriget. Den slags lære blev anset som vranglære og bekæmpet. I Frankrig blev det til borgerkrigslignende tilstande mellem katolikker og protestanter, som i de flestes tilfælde var af Calvinistisk lære. Her blev de især kendt som Huguenotter. Mest kendt er nok massakren i Paris 24. august 1572, kaldet Bartholomæusnatten, hvor ca. 2000 Huguenotter blev slagtet. Episoden bredte sig til resten af Frankrig og kostede ca. 20.000 mennesker livet. Konflikterne rasede frem til 1685, hvor den protestantismen simpelthen blev erklæret for ulovlig. En strøm ag flygtning kom til Preussen, England, Schweiz, Holland og Danmark. Christian V’s tyskfødte dronning, Charlotte Amalie, tilhørte denne trosretning og sørgede for opbygningen af kirken til sine trosfæller. Kirken brændte i den store brand i 1728, men blev genopført i 1731 stort set som oprindelig. Kan man få et kig ind i kirken, vil man bemærke den manglende udsmykning. De reformerte mente at Luther ikke fik gået hele vejen og for dem var billeder og figurer en form for afgudsdyrkelse. Mange har den fejlopfattelse af Lutheranerne også forbød billeder i kirkerne, men det er ikke rigtigt. De hvidkalkede kirker, man kan finde i dag mange steder i landet skyldes simpelthen senere tiders modeluner.
En pudsig ting man valgte at genopføre er Dronningestolen – en ottekantet loge, som Dronning Charlotte Amalie brugte. Hun døde dog i 1714, altså længe før branden, og genopførelsen er en ren hyldest fra menigheden til deres velgører.

Mindeplade på Nationalmuseet
Mindeplade på Nationalmuseet

 

 

 

 

 

 

 

For øvrigt kan man finde en mindeplade i Ny Vestergade på Nationalmuseets bygning ved hjørnet af Frederiksholmskanal, der fortæller at i dette hus foregik den første reformerte gudstjeneste i en privat bolig d. 1. november 1685.

Bonuskapitel 2 til guidebogen om reformationens København

17. maj 2017 udkommer bogen:
På tur i reformationens København
på forlaget Frydenlund.
Mit originale manuskript var alt for langt og redaktøren gik straks i gang med en lettere slagtning. Et kapitel der røg ud, var det her lille stykke om fæstningstårnet Kringelen. Et tårn i Københavns daværende voldanlæg, som ikke findes mere.
Redaktørens første udbrud var at man ikke kan varme sig ved folk der er blevet hængt. Jeg er lettere morbid, men jeg ved at I kære læsere af denne blog, er lige så sære. Vi har sammen varmet os ved en del henrettelser gennem forskellige byvandringer. Så I kan nok godt klare at læse lidt om Kringelen. I bogen er i stedet  et kapitel om Jarmers Tårn, som på kreativ vis kommer til at fortælle noget om kongemagten og kirkens kamp om København.

Hold øje med siden her, hvis du er nysgerrig på at se bogen. Der kommer nogle arrangementer, hvor du kan købe bogen på en hyggelig måde. Hold ud lidt endnu og hyg dig med nedenstående bonuskapitel:

Fæstningstårnet Kringelen

Kringelen var i 1500-tallet navnet på et stort fæstningstårn, der stod ved Vingårdsstrædets udmunding til Kongens Nytorv. Da man anlagde grunden til Magasin Du Nord i 1873, fandt man resterne af tårnets fundament. Det ældste billede man har af København, er en tegning fra Københavns belejring 1535-1536 (Grevens fejde) af en ukendt tegner, som må have deltaget i belejringen i Christian III’s hær.

Ældste billede af København. Tegnet af ukendt kunstner under belejringen af København 1536.
Ældste billede af København. Tegnet af ukendt kunstner under belejringen af København 1536.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen er meget lille, kompakt og alligevel med en masse detaljer. Bl.a. ser man Kringelen hvorfra der på en flagstang er hængt to mennesker.

Detalje fra tegningen. Fra fæstningstårnet Krigelen ved det nuværende Magasin, hænger to personer.
Detalje fra tegningen. Fra fæstningstårnet Krigelen ved det nuværende Magasin, hænger to personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En detalje der siger noget om forholdene i København styret af fanatiske protestanter og Christian II tilhængere. Hvem de hængte er, ved vi selvfølgelig ikke. De kan være forbrydere eller måske borgere der talte for en overgivelse. At de skulle kunne ses udenfor bymuren kan være formålet med denne spektakulære hængning. Alt kunne formentlig ske i København under belejringen, da borgmester Ambrosius Bogbinder holdt byen i et rent terrorstyre.

I alle tilfælde er det noget man kan stå og varme sig ved en kold regnvejrsaften, mens man venter på bussen ud for Magasin.

Bonuskapitel til guidebog om reformationens København

Vidste du at der er et lille museum i Vor Frue Kirke, hvor man blandt andet kan se disse rester af Peder Palladius’ gravsten?

(ved du ikke hvem Peder Palladius er – så læs det sidste afsnit efter filmen nedenunder og få et ekstraordinært bonuskapitel om hekseprocesser efter reformationen, som ikke kom med i bogen. )

Og vidste du at der under alteret er ruiner af den gamle gotiske katedral fra 1300-tallet?

Det kan du læse om i den nye guide til reformationens København, som jeg har skrevet her i vintermånederne. Den udkommer på forlaget Frydenlund til maj.

Museet i Vor Frue Kirke og ruinerne under kirken er kun åbent på bestemte tidspunkter og inden du drøner ind til Vor Frue, så tjek lige hjemmesiden om åbningstider for disse seværdigheder. De åbner til maj: Se Vor Frues hjemmeside

Mens du venter på det – og på den flotte prisvenlige guidebog, kan du hygge dig med denne fantastiske film om Vor Frue Kirkes historie:

 

Hvem var Peder Palladius?

Peder Palladius (1503-1560) var Københavns og Sjællands første lutheranske biskop. Han besøgte alle kirker i landet og fik dem rettet ind efter den nye lutherske tro. Han var en vigtig person for udformningen af den danske lutheranske kirkegang. Han var en ivrig teologisk ildsjæl med en sær begejstring for hekseafbrændinger.

Her kan du få et kapitel om hekseafbrændinger, som ikke kom med i guidebogen:

Hekseprocesser efter reformationen
(Bonuskapitel som ikke kommer med i bogen)

Mange tror at med reformationen sagde man farvel til en mørk middelalder med hekseforfølgelser osv. Men hekseforfølgelser hører tiden efter reformationen til. Man kendte selvfølgelig til hekse og hekseforfølgelser i den katolske tid, men slet ikke det omfang som kom efter reformationen. Bålene brændte lystigt over det danske rige og man regner med at omkring 1000 mennesker er brændt på bålet fra reformationens indførelse til år 1693. Stor set alle kvinder. Fænomenet er besynderligt, men måske ligger det i tiden og måske er Luther endda selv med til udbrede heksetroen. han mente selv at være vidne til flere hekserier og troede fuldt ud på trolddom og det kom fra den onde selv. Den danske hovedteolog i reformationen. Peder Paladius, jublede over de mange heksebrændinger. En øgning af heksebrændinger kom da Christian IV i 1617 ved lov gjorde al form for trolddom ulovligt. Hidtil skelnede man mellem hvid og sort magi. Forsøg på at helbrede syge med besværgelser eller gamle ritualer fra folketroen, kunne lige pludselig blive et alvorligt problem under en anklage om brug af trolddom. 1693 er den sidste dom med afbrænding til følge, men helt op i 1800-tallet kan man finde historier om lynchninger af mennesker, mistænkt for trolddom. I 1866 fjernede man den sidste paragraf om trolddom fra den danske lovgivning.

Hekseafbrænding. Samtidig hollandsk tegning fra 1500-tallet.
Hekseafbrænding. Samtidig hollandsk tegning fra 1500-tallet.

De fleste hekseprocesser foregik i Køge, Ribe og Malmø. København havde dog også et par stykker. I 1567 oplevede man det i Nikolaj Kirke, da en ældre dame blev gift med en yngre mand. Det var hendes syvende mand og mange ville gerne se det umage par. Der blev en skubben og massen foran kirken, så præsten næsten ikke kunne komme til at lyse vielsen over brudeparret. Dengang fik man velsignelsen udenfor kirken. Kirkebryllupper er kommet til senere, måske i et forsøg på at få folk ind i kirken. Bruden skulle være blevet gal og sagt at: ”Jeg skal få jer, i dag otte dage, får I andet at tage vare på end mig.” Otte dage senere under højmessen blev der et mørke i kirken og folk gik i panik. Det var nok til at den ældre dame kunne holde hvedebrødsdage i hekseprocessen med dertil hørende tortur, som selvfølgelig fik hende til at navngive flere hekse, som alle blev brændt levende på Gammeltorv.

I uge 20 udkommer Guide til reformnationens København på forlaget Frydenlund.

Foto af Lars Gundersen