Mindetavle

Massegrav på Nørrebro

På hjørnet af Fælledvej og Nørrebrogade i begyndelsen af Nørrebro, finder man denne mindeplade over faldne svenskere fra angrebet på København 11. februar 1659. Da man bebyggede området lang tid efter, fandt man en massegrav med soldater fra det dramatiske slag.

Angrebet på Nørreport

Soldaterne er fra skinangrebet mod Nørreport den skæbnesvangre nat mellem d. 10 og 11. februar. Selve hovedangrebet foregik fra Amager mod Christiansborg og Christianshavn. Navnet Stormgade og Stormbroen stammer fra dette angreb.
Men der foregik også to andre angreb. Angreb som ofte forsvinder i skyggen af hovedangrebet.
Angrebet mod Nørreport var et afledningsangreb, der skulle narre danske tropper væk fra hovedangrebet og muligvis også for senere at narre danskerne til at tro et senere angreb mod Østerport også var et skinangreb.
Tropperne der angreb mod Nørreport var på en selvmordsmission. Nørreport var et af de bedst bevogtede steder og ingen troede på at det kunne indtages. Der var ingen forhåbning om succes, men garanti for død og lemlæstelse. Derfor var det tropper fra de nye indlemmede områder i det svenske rige, man satte ind her. Det var danske soldater fra Skåne, Halland og Blekinge, som med Roskildefreden året før var blevet indlemmet i det svenske rige. Det var altså landsmænd, der bestialsk blev tvunget til at angribe København.

Angrebet på Østerport

Et par timer efter begynder et tredje angreb fra Vartov skanse, som lå på den nuværende  Triangel, mod Østerport. Her var volden sårbar og man forventede at, de fleste soldater var trukket ind for at hjælpe inde ved Christiansborg.
Angrebet gik ikke efter den svenske plan, ligesom hovedangrebet  ved Christiansborg også blev en massiv katastrofe for den svenske konge, Karl Gustav d. 10.

Oplev historien med en byvandring

Hvad der skete ved Østerport kan man læse om i Anders Matthiesen Hjørrings dagbog: Leyers eller Beleyrings Dagverck (1663). En dag-for-dag skildring af Københavns belejring 1658-60.
En bog skrevet med henblik på udgivelse dengang i 1660’erne, men af uransaglige grunde først er blevet udgivet i 2012!
Eller du kan tage på byvandring og se hvor det hele foregik.
Byvandringen om slaget på Østerbro bygger på denne fortælling.